Design, Software

Affinity Publisher in slovensko deljenje besed

Affinity Publisher privzeto vsebuje nekaj jezikov za preverjanje črkovanja in delitev besed. Možno je dodati tudi slovenski jezik, le da je za preverjanje črkovanja besedišče zelo pomanjkljivo (ponavadi je lektorirano), pravilno deljenje besed pa pride še kako prav. Datoteke se lahko dobi tukaj za različne jezike, med njimi za slovenskega: LibreOffice/dictionaries.

V Publisherju (Windows) pod “Preferences” izberemo tools, na dnu pa je vrstica “Additional” dictionary folder”, z gumbom “Open” pa odpremo mapo, kamor skopiramo mapo z imenom sl_SI, ki vsebuje datoteke:
hyph_sl_SI.dic
sl_SI.aff
sl_SI.dic

Verjetno zadeva ne bo delovala direktno, potreboval sem nekaj “tweakanja”, da sem datoteke usposobil in jih lahko dobiš tukaj: sI/SI.zip.

Po dodani mapi zadeva deluje, omogočeno je črkovanje (precej pomanjkljivo), deljenje besed pa naj bi bilo ok.

Design, Software

Boj za prevlado med programi za oblikovanje UI v letu 2018

Photoshop, ki je obstajal že preden so se spletne strani sploh oblikovale je bil potem dolgo standard na tem področju, torej v sami osnovi sploh ni bil temu namenjen. S pojavom odzivnih strani in mobilnih aplikacij so se pojavile pomanjkljivosti in oblikovanje z njim je postalo precej mukotrpno in nepraktično. V letu 2010 se je pojavil Sketch, ki je začel postavljati nove standarde v UI oblikovanju in je na področju postal referenčni program, ob katerem se se v zadnjem času prebudili še preostali. Njegova velika slabost je, da je na voljo le za Apple macOS, kar pa je precej tvegano v teh časih.

Affinity Designer (Windows, macOS) je za oblikovanje UI precej močnejši od Photoshopa in tudi od preostalih, bolj namenskih programov, ki sem jih (vsaj na hitro) preizkusil. Njegova slabost je predvsem, da nima možnosti objavljanja prototipov in opcije komunikacije med oblikovalcem – naročnikom – razvojnikom. Preostali programi, ki so se pojavili v zadnjem času in so dejansko namenjen oblikovanju UI, so še npr.: Invision Studio (zaenkrat za macOS) – naj bi bil precej zmogljiv, po drugi strani pa precej marketinško naravnan; Figma (Windows, Mac, Linux); Lunacy (Windows) – se predstavlja kot Sketch za Windows (in zna delati tudi s Sketch datotekami) in nenazadnje Adobov produkt XD, ki je od pomladi brezplačen (za en projekt naenkrat). Vsi imajo še nekaj težav ali pomanjkljivosti pri delu, vendar se zadeve korak za korakom izboljšujejo.

Design, Software

Preparing PSD with texts from Affinity Designer

You can make the whole website design in Affinity Designer in quite more elegant way than Photoshop. You can export it to PSD, but there’s an issue – texts are outlined which make developers quite frustrated.

I found one way how to prepare PSD until now, it’s not elegant, not always perfect, but it’s easy to do it. Unfortunately you still need Adobe Illustrator. I have my CS 5.5 so i was working on this version. Read more

Design, Software

Affinity Designer in Photo vs. Adobe programi

Affinity Designer in Photo povsem zadoščata za vektorsko delo in pripravo fotografij, Designer pa je še posebej optimiziran za oblikovanje spletnih strani. Znata bolje delati s spominom, neskončen (skoraj) zoom, real time editing/preview, neskončen (skoraj) undo (ki je lahko shranjen v dokumentu) … Workflow je v začetku precej podoben Adobe* programom, ob zahtevnejših korakih pa se hitro navadimo drugačnih pristopov, ki so lahko še bolj intuitivni.
Read more